Стандарти ТРТ

Параметри та основні вимоги до професійної підготовки, прийняті Європейською робочою групою з Професійного розвитку танцювально-рухових терапевтів, в 1997 році у Лондоні.(адаптовані до наших реалій)

Українською асоціацією ТРТ створений Комітет з розробки професійних стандартів танцювально-рухових терапевтів України

Критерії професійних стандартів танцювально-рухових терапевтів.

Цей документ встановлює критерії та процедуру навчання зі спеціалізації танцювально-рухової терапії, що дає право бути включеним до професійного реєстру Української асоціації ТРТ.

Кожен танцевально-руховий терапевт несе відповідальність за те, що має право практикувати тільки ті методи психотерапії, з яких пройшов навчання. Танцювально-руховий терапевт, який включений до реєстру Української асоціації ТРТ зобов"язаний дотримуватися Професійного Етичного Кодексу УАТРТ.

Професійні стандарти танцевально-рухових терапевтів України

 1. Загальні вимоги:

  Наявність диплому про вищу психологічну, педагогічну, медичну або соціальну освіту.

 2. Теорія та практика ТРТ, щонайменше 460 ак.годин теорії та практики у вигляді навчальних семінарів та роботи в інтервізійних групах:

  Основи усвідомлення тіла та філософія руху

  • розуміння основ анатомії
  • володіння системою аналізу руху і тіла LMA-BF

  Теорії розвитку:

  • поняття про психомоторний та руховий розвиток
  • основи теорії розвитку группового процессу
  • поняття про психодинамічний розвиток людини та групи

  Практичні навики консультування:

  • саме навички консультування
  • навички ведення групового процессу

  Історичні і теоретичні аспекти ТРТ:

  • базові теоретичні моделі ТРТ
  • поняття про теоретичні основи танцю/руху (Laban-аналіз)
  • поняття творчого процессу та гри, їх роль в психотерапії
  • місце ТРТ в Україні
  • ресурси інших творчих методів і можливість їх застосування (арт, драма и музична терапія)

  Робота з різними категоріями клієнтів методом ТРТ:

  • групова та індивідуальна робота
  • робота з дітьми та сім”ями
  • з клыэнтами з психічними розладами
  • робота з психотравматичним матеріалом
  • психотерапія методом ТРТ з розладами особистості

  Практичні навики ТРТ:

  • емпатія: (техніки “зеркала”, “ехо”, “підсилення”, “настройки”; кінестетична емпатія, підтримка).
  • лідерство: коли і де застосовувать структуру встановлення границь, знаходження та розвиток індивідуальних та групових тем, використання символічного руху, інтеграція невербального і вербального досвіду
  • основні терапевтичні навички: терапевтичні стосунки, перенос и контр-перенос, інтервенція, терапевтична дистанція, закінчення терапії.
 3. Клінічна практика та супервізія

  Клінічна практика починається в період навчання і продовжується до закінчення програми (не менше 120 годин).

  • не менше 80 годин супервізії ТРТ (індивідуальної і группової).
 4. Танець і рух:

  • постійна практика на протязі 2-х років, щонайменше, одного виду руху або танцю
  • уявлення про різні стилі руху і танцю
  • здатність до емпатії і комунікації через рух в парній і груповій взаємодії
  • здатність імпровізувати і використовувати рух в символічному та образному контексті
 5. Власна терапія

  • всім студентам рекомендована власна терапія, але вона не є обов”язковою
  • якщо студент має особистісні проблеми, які заважають йому навчатися, він не володіє навичками самодопомоги під час навчання, йому може бути в обов”язковому порядку рекомендований курс власної психотерапії,
  • якщо студент виказує неадекватну, або не толерантну поведінку на заняттях, або у стосунках з викладачами чи студентами/колегами, йому може бути рекомендована обов”язкова індивідуальна психотерапія, або запропоновано призупинити начальний процес до відновлення можливості створювати адекватні стосунки

Однією із найважливіших задач Комітету є розробка професійних стандартів, які мають засвідчити професійну готовність танце-рухових терапевтів, їх кваліфікацію та розвиток.

Дані стандарти розроблені на основі критеріїв, які були прийняті в 1997-1998 роках Європейською робочою групою з професійного розвитку ТРТ.

В найближчий час ці критерії будуть уточнюватися, це пов"язано зі становленням Європейської Асоціації ТРТ та взаємним впливом нашого досвіду розвитку навчальних програм ТРТ та досвідом інших Європеських країн, які увійшли до складу Європейської Асоціації ТРТ.

Таким чином, Професійні стандарти - це документ, який встановлює критерії і процедуру закінчення навчальних програм ТРТ, що дає право на включення в професійний реєстрт УАТРТ. Цей реєстр складено з імен і адрес спеціалістів, які признані УАТРТ, компетентних для роботи в якості танцевально-рухових психотерапевтів.

На даному етапі розвитку ТРТ в Україні і в світі комітетом були розроблені і прийняті наступні рівні професійної компетенції для професійних членів УАТРТ

Вимоги до сертифікації:

Танцювально-руховий психотерапевт

 • навчання, що складається з не менше ніж 460ак.годин
 • рекомендація викладача і супервізора про проф.готовність
 • Практика щонайменше з 4 категоріями клієнтів разом 120 год. Підтверджених листом з печаткою з кожного закладу
 • супервізія 80 год. З яких 10 особистих випадків
 • кваліфікаційна робота (опис 10 сесій інд. чи групових, опис динаміки клієнта чи групи, лабан-аналіз групи і клієнта у динаміці)

Тренер-викладач

 • Повна психотерапевтична освіта (460 ак.годин) у методі ТРТ
 • закінчення спеціального курсу про підготовку викладачів у методі ТРТ, щонайменще 80 годин.
 • практика щонайменше 2-3 роки у методі ТРТ з однією, або більше, категоріями клієнтів
 • рекомендація викладача/супервізора про проф.готовність викладати
 • кожні три роки викладач має підтверджувати свою кваліфікацію, представити звіт про постійну терапевтичну практику саме у методі ТРТ, відгуки клієнтів, все, що підтверджує рівень професіоналізму і якості викладання саме у методі ТРТ.

Супервізор-викладач

 • Повна психотерапевтична освіта (460 ак.годин) у методі ТРТ
 • практика щонайменше 5 років у методі ТРТ ( щонайменше 300 сесій з не менш ніж 100 клієнтів)
 • 2-3 роки викладання ТРТ
 • постійна жива практика у методі підтверджена фактами проведення груп, інд.роботи, успішного викладання, відгуки про якість роботи саме у методі ТРТ.

На ТРТ конференції восени 2008 року був прийнятий перший варіант Професійних стандартів танцювально-рухових терапевтів України. У 2013 в жовтні був прийнятий поточний зразок стандартів і затверджений Загальними Зборами, Президентом та Правлінням ассоціації ТРТ.