ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
Української асоціації танцювально-рухової терапії, професійного члена (EDMTA),
у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації танцювально-рухової терапії (EDMT`A).

ВСТУП 

Всі члени Української асоціації танцювально-рухової терапії, національної організації - професійного члена Європейської Асоціації Танцювально-рухової терапії (EDMTA), у своїй психотерапевтичній практиці зобов’язуються дотримуватись положень цього Етичного Кодексу. ТРТ- терапевти у своїй практиці визнають взаємну відповідальність між собою і в стосунку до клієнтів/пацієнтів, які звернулись до них за допомогою. Це також стосується супервізорів, тренерів, кандидатів у психотерапевти, викладачів, наукових дослідників і студентів. 

За ознайомлення членів УАТРТ з Етичним кодексом відповідають голови осередків УАТРТ.

1. Застосування

Даний Етичний кодекс є обов`язковим для всіх членів УАТРТ. Танцювально-рухові терапевти, що входять у Європейську асоціацію танцювально-рухової терапії (EDMTA), дають згоду на соціальну та юридичну відповідальність у своїй роботі. Це веде до особистої відповідальності за професійні задачі та за тих людей, з якими танцювально-рухові терапевти вступають у професійні відносини. Даний Етичний кодекс служить для того, щоб захистити пацієнтів/клієнтів від не етичного відношення та встановити для танцетерапевтів етичні стандарти їхньої роботи. Він є обов"язковим для всіх професійних членів УАТРТ, організації-члена Європейської асоціації ТРТ.         

2. Визначення Танцювально-рухової терапії

Згідно EDMTA танцювально-рухова терапія - це вид психотерапії, який використовує рух і танець, як процес, що дає можливість емоційній, когнітивній, фізичній, духовній та соціальній інтеграції людини. Танець, як тілесний рух, творчий вияв и засіб спілкування є основним елементом танцювально-рухової терапії. Базовим уявленням, що є основою ТРТ, є уявлення про те, що тіло і психіка, емоційний стан та людські відносини взаємопов"язані. Таким чином, тілесний рух є одночасно засобом діагностики і засобом інтервенції.

3. Ціль

Етичний кодекс Української асоціації танцювально-рухової терапії призначений для:

3.1 захисту пацієнта/клієнта від не етичного застосування танцювально-рухової терапії психотерапевтами або ведучими навчальних груп;

Ця ціль має переважати перед іншими цілями членів асоціації, такими як  добробут та професійний розвиток членів асоціації, розвиток професії та захист звання "танцювально-руховий терапевт"

3.2  встановлення стандартів етики у психотерапевтичній практиці для його членів;

3.3 дотримування норм професійної поведінки психотерапевта;        

3.4 захисту психотерапевта від посягання на його професійну честь і права;

3.5 є підставою для вирішення суперечливих питань.

4. Загальні професійні обов'язки

4.1 Танцювально-руховий терапевт повинен виконувати всі відповідні вимоги, положення чи закони - європейські, національні, місцеві.

4.2  Танцювально-руховий терапевт не повинен робити ніяких офіційних чи неофіційних дій, які не відповідають його головній цілі - захищати безпеку та інтереси пацієнтів/клієнтів

4.3  Танцювально-руховий терапевт зобов"язаний підтримувати та поглиблювати свої знання, вдосконалювати практичні навички за допомогою курсів підвищення кваліфікації, обов"язкового професійного навчання та розвитку.

5. Особливі обов"язки перед пацієнтами/клієнтами

5.1  Танцювально-руховий терапевт повинен усвідомлювати нерівність відношень з пацієнтом/клієнтом, якими характеризуються такі відносини. Ні за яких обставин він не повинен діяти так, щоб задовольняти свої особисті потреби за рахунок пацієнтів/клієнтів.

5.2  Танцювально-руховий терапевт повинен працювати на основі чіткої згоди з пацієнтом/клієнтом і /або його батьками/опікунами. До цього відноситься:

  • формат роботи
  • запит, правила та приблизний термін терапії
  • оплата
  • пояснення конфеденційного характеру та , в разі, якщо пацієнт/клієнт є дитиною або людиною, яку опікують,  - будь-якої неможливості конфеденційності, за вимогами закону.

5.3 Танцювально-руховий терапевт не може займатися терапією з клієнтами/пацієнтами, якщо їх особливі потреби в терапії не відповідають його компетенції. До цього відносяться випадки, коли виникає потреба у застосуванні технік, що виходять за рамки професійної підготовки терапевта.

5.4 Терапія повинна проходити тільки за направленням або добровільним само направленням

5.5  Танцювально-руховий терапевт несе відповідальність за безпеку терапевтичних сесій

5.6 Танцювально-руховий терапевт не повинен проводити діагностику, терапію, навчання, супервізію або дослідження, якщо він знаходиться у психічному або нервовому стані, який не пригодний для роботи.

6. Відповідальність перед студентами, інтернами та супервізуємими

6.1 Супервізори, які серйозно відносяться до професійної пригодності супервізуємих терапевтів, повинні  застосовувати відповідні міри для захисту цих терапевтів та пацієнтів/клієнтів.

6.2 Викладач/супервізор не повинен перекладати на студента клінічну відповідальність без відповідної супервізії

7.Конфіденційність та захист інформації

7.1 Конфіденційність:

1.         Танцювально-руховий терапевт повинен захищати кофіденційність інформації, отриманої під час роботи

2.         при груповій роботі учасників групи просять зберігати конфіденційність

За згоди клієнта/пацієнта/опікуна:

3.         можна обговорити інформацію із відповідними спеціалістами

4.         інформацію можна використовувати у навчальних цілях, однак, до студентів повинні застосовуватись ті ж вимоги, що і до терапевта

5.         відповідну анонімну інформацію можно оприлюднити як частину клінічного матеріалу або наукового дослідження

7.2 Захист інформації:

1. У випадку суду,  танцювально-руховий терапевт зобов"язаний відкрити кофіденційну інформацію, я ка відноситься до справи

2. всі документи, відеозаписи та будь-які матеріали, що мають відношення до терапії, повинні зберігатися відповідно  до вимог законодавства про захист інформації. Як професіонали, члени УАТРТ (ЄАТРТ) поважають та дотримуються національного та європейського законодавства відносно конфіденційності та захисту інформації

8. Наукові зобов'язання

8.1 У всіх наукових дослідженнях, які прямо чи відносно  стосуються клієнтів/пацієнтів, слід керуватися перш за все їхніми інтересами та безпекою, як це відмічалося вище.

8.2 Перед початком досліджень треба отримати дозвіл

8.3 До інтелектуальної власності колег слід відноситися з повагою. У будь-яких наукових виступах чи публікаціях слід чітко вказувати на вклад співавторів.

9. Професійні відношення

9.1 Танцювально-руховий терапевт повинен намагатися встановити добрі стосунки з колегами, спрямовані на взаємопідтримку

9.2  Танцювально-руховий терапевт повинен стримувати себе від не доброзичливих зауважень на адресу колег, а у випадку конфлікту повинен знайти взаємоприйнятне рішення.

10. Рівність можливостей

10.1 В тій мірі, в якій це залежить від  танцювально-рухового терапевта, пацієнти/клієнти повинні мати рівні можливості доступу не залежно від соціально-економічного положення, стану здоров"я, етнічної або расової відповідності, статі, релігії, сексуальної орієнтації або іншої відмінності, яка не має відношення до терапії.

10.2 В тій мірі, в якій це залежить від  танцювально-рухового терапевта, до кандидатів на навчання, потенційних супервізуємих, кандидатів на професійне визнання чи на отримання науково-дослідницького гранта, не повинна застосовуватись дискримінація  на основі соціально-економічного положення, стану здоров"я, етнічної або расової відповідності, статі, релігії, сексуальної орієнтації або іншої відмінності, яка не впливає на компетентність.

11. Забезпечення функціонування Етичного кодексу УАТРТ

11.1 Українська асоціація танцювально-рухової терапії - дійсний професійний член Європейської асоціації танцювально-рухової терапії (EDMTA), повинна розглядати виявлені випадки порушення своїх етичних норм, і там, де це необхідно, приймати відповідні міри.

11.2 УАТРТ як організація, повинна слідкувати за тим, наскільки ефективно члени асоціації виконують даний Етичний кодекс.

11.3 EDMTA , як ціле зобов'язана слідкувати за тим, наскільки організації-члени справляються з вище вказаними процедурами