Критерії професійних стандартів танцювально-рухових терапевтів.

 

Цей документ встановлює критерії та процедуру навчання зі спеціалізації танцювально-рухової терапії, що дає право бути включеним до професійного реєстру Української асоціації ТРТ.

 

Кожен танцевально-руховий терапевт несе відповідальність за те, що має право практикувати тільки ті методи психотерапії, з яких пройшов навчання.  Танцювально-руховий терапевт, який включений до реєстру Української асоціації ТРТ зобов'язаний дотримуватися  Професійного Етичного Кодексу  УАТРТ.

Професійні стандарти танцевально - рухових терапевтів України

 

1. Загальні вимоги:

 

Наявність диплому про вищу психологічну, педагогічну, медичну або соціальну освіту.

 

2. Теорія та  практика ТРТ, щонайменше 460 ак.годин теорії та практики у вигляді навчальних семінарів та роботи в інтервізійних групах:

Основи усвідомлення тіла та філософія руху

- розуміння  основ анатомії

- володіння системою аналізу руху і тіла LMA-BF

 Теорії розвитку:

 - поняття про психомоторний  та руховий розвиток

- основи теорії розвитку группового процессу

- поняття про психодинамічний розвиток людини та групи

Практичні навики консультування:

- саме навички консультування

- навички ведення групового процессу

Історичні і теоретичні аспекти ТРТ:

- базові теоретичні моделі ТРТ

- поняття про теоретичні основи  танцю/руху (Laban-аналіз)

- поняття творчого процессу та гри, їх роль в психотерапії

- місце ТРТ в Україні

- ресурси інших творчих методів і можливість їх застосування (арт, драма и музична терапія)

Робота з різними категоріями клієнтів методом ТРТ:

- групова та індивідуальна робота

- робота з дітьми та сім”ями

- з клієнтами з психічними розладами

- робота з психотравматичним матеріалом

- психотерапія методом ТРТ з розладами особистості

 

Практичні навики ТРТ:

- емпатія: (техніки “зеркала”, “ехо”,  “підсилення”, “настройки”;  кінестетична емпатія, підтримка).

 - лідерство: коли і де застосовувать структуру встановлення границь, знаходження та розвиток індивідуальних та групових тем, використання символічного руху, інтеграція невербального і вербального досвіду

 - основні терапевтичні навички: терапевтичні стосунки, перенос и контр-перенос, інтервенція, терапевтична дистанція, закінчення  терапії.

 

 3. Клінічна практика та супервізія

 

Клінічна практика починається в період навчання  і продовжується до закінчення програми (не менше 120 годин).

 - не менше 80 годин супервізії ТРТ (індивідуальної і группової).

 

4. Танець і рух:

 

- постійна практика протягом 2-х років, щонайменше, одного виду руху або танцю

- уявлення про різні стилі руху і танцю

- здатність до емпатії і комунікації через рух в парній і груповій взаємодії

- здатність імпровізувати і використовувати рух в символічному та образному контексті

 

5. Власна терапія:

- всім студентам рекомендована власна терапія, але вона не є обов”язковою

- якщо студент має особистісні проблеми, які заважають йому навчатися, він не володіє навичками самодопомоги під час навчання, йому може бути в обов”язковому порядку рекомендований курс власної психотерапії,

- якщо студент виказує неадекватну, або не толерантну поведінку на заняттях, або у стосунках з викладачами чи студентами/колегами, йому може бути рекомендована обов”язкова індивідуальна психотерапія, або запропоновано призупинити начальний процес до  відновлення можливості створювати адекватні стосунки

 

Дані стандарти розроблені на основі критеріїв, які були прийняті в 1997-1998 роках Європейською робочою групою з професійного розвитку ТРТ.

В найближчий час ці критерії будуть уточнюватися, це пов"язано зі становленням Європейської Асоціації ТРТ та взаємним впливом нашого досвіду розвитку навчальних програм ТРТ та досвідом інших Європеських країн, які увійдуть в склад Європейської Асоціації ТРТ.

Таким чином, Професійні стандарти - це документ, який встановлює критерії і процедуру закінчення навчальних програм ТРТ, що дає право на включення в професійний реєстрт УАТРТ. Цей реєстр буде складено з імен і адрес спеціалістів, які признані УАТРТ, компетентних для роботи в якості танцевально-рухових терапевтів.

 

На даному етапі розвитку ТРТ є необхідність в диференціації кваліфікації танцевально-рухових терапевтів.

У зв"язку з цим Комітетом були розроблені і прийняті наступні рівні професійної компетенції для професійних членів УАТРТ 

 

Танцювально-руховий терапевт

Вимоги до сертифікації:

базовий рівень не менш ніж 160 ак.годин

три письмові роботи

практична робота

рекомендація викладача про проф.готовність

 

Танцювально-руховий  психотерапевт

вимоги до сертифікації:

базовий рівень не менше 160 годин

майстер-рівень не менше 300 ак.год.

рекомендація викладача і супервізора про проф.готовність

Практика щонайменше з 4 категоріями клієнтів разои 120 год. Підтверджених листом з печаткою з кожного закладу

супервізія 80 год. З яких 10 особистих випадків

кваліфікаційна робота (опис 10 сесій інд. чи групових, опис динаміки клієнта чи групи, лабан-аналіз групи і клієнта у динаміці)

 

Тренер-викладач

Повна психотерапевтична освіта (460ак.годин) у методі ТРТ

закінчення спеціального курсу про підготовку викладачів у методі ТРТ

практика щонайменше 2-3 роки у методі ТРТ з однією, або більше, категоріями клієнтів

рекомендація викладача/супервізора про проф.готовність викладати

 

Супервізор-викладач

Повна психотерапевтична освіта (460 ак.годин) у методі ТРТ

практика щонайменше 5 років у методі ТРТ ( щонайменше 300 сесій з не менш ніж 100 клієнтів)

2-3 роки викладання ТРТ

постійна жива практика у методі