Танце-рухова терапія (ТРТ) є найбільш універсальним методом діагностики та корекції міжособистісних та внутріособистісних проблем для будь-якого віку, оскільки більшість діагностичних заходів і терапевтичних втручань відбуваються невербально, за допомогою міміки, жестів, пози, руху, ритму і, нарешті, танцю.

За визначенням Американської асоціації танцювальної терапії (ADTA, 1966) танцювальна терапія – це психотерапевтичне використання танцю та руху як процесу, що сприяє інтеграції емоційного та фізичного стану особистості.

Можливі напрямки застосування ТРТ: формування або удосконалення саморегулювання, покращення контактів з оточенням; зняття «зажимів», подолання невпевненості у собі; активація діяльності мозку шляхом вивчення та виконання рухів, не властивих людині у повсякденному житті; формування навичок групової роботи, піклування про членів групи.

Навчання танцювальних терапевтiв

Курс органiзований та сертифiкований Українською асоціацією танцювально-рухової терапії (УАТРТ), членом Европейскої асоцiації ТРТ (ЕАDMT) при пiдтримцi й тiснiй спiвпрацi з Американською асоціацією танцювально-рухової терапії (ADTA).

Продовження навчання по ТРТ

Третій навчальний потік розпочався на початку грудня 2016. Для бажаючих є можливість приєднатися до курсу! Якісне навчання танцювальних терапевтів пiд егідою УАТРТ, яке відповідає світовим стандартам і вимогам!