Танце-рухова терапія (ТРТ) є найбільш універсальним методом діагностики та корекції міжособистісних та внутріособистісних проблем для будь-якого віку, оскільки більшість діагностичних заходів і терапевтичних втручань відбуваються невербально, за допомогою міміки, жестів, пози, руху, ритму і, нарешті, танцю.

За визначенням Американської асоціації танцювальної терапії (ADTA, 1966) танцювальна терапія – це психотерапевтичне використання танцю та руху як процесу, що сприяє інтеграції емоційного та фізичного стану особистості.

Можливі напрямки застосування ТРТ: формування або удосконалення саморегулювання, покращення контактів з оточенням; зняття «зажимів», подолання невпевненості у собі; активація діяльності мозку шляхом вивчення та виконання рухів, не властивих людині у повсякденному житті; формування навичок групової роботи, піклування про членів групи.

Навчання танцювальних терапевтiв

Курс органiзований та сертифiкований Українською асоціацією танцювально-рухової терапії (УАТРТ), членом Европейскої асоцiації ТРТ (ЕАDMT) при пiдтримцi й тiснiй спiвпрацi з Американською асоціацією танцювально-рухової терапії (ADTA).

Продовження навчання по ТРТ

Третій навчальний потік розпочався на початку грудня 2017. Для бажаючих є можливість приєднатися до курсу! Якісне навчання танцювальних терапевтів пiд егідою УАТРТ, яке відповідає світовим стандартам і вимогам!

 

 

3 конференція ЄАТРТ

Європейська асоціація танцювально-рухової терапії (ЄАТРТ) запрошує взяти участь у 3-й конференції ЄАТРТ «Перетинаючи межі та знаходячись «поміж»: на передовому рубежі»: 5-7 жовтня, 2018, Афіни, Греція (Сrossing borders and the in-between: DMT at the leading edge).

 Як танцювально-рухові терапевти ми працюємо в лімінальних просторах, на «рубежах», на «межі» і з людьми різного віку та культур в процесі переходу від хвороби до благополуччя. Кількість людей, які в цей час перетинають внутрішні та зовнішні національні межі та кордони, є абсолютно безпрецедентною. Це нам дає багато можливостей прийняти ці нові виклики кваліфікованим, тілесно-психотерапевтичним способом. Ця надихаюча конференція в серці Афін буде спрямована як на внутрішні, так і на зовнішні переходи меж і кордонів, які ми здійснюємо в нас самих та з іншими людьми під час нашої терапевтичної роботи з різноманітними темами. Цей захід надає можливість обмінятися досвідом інноваційної та важливої роботи у сфері ТРТ, яка відбувається у Європі та в усьому світі в час значних змін.

Теми конференції:
1) Міграція/біженці та транскультурні питання: робота з травмою, позбавлення коріння (переселення), втрата ідентичності тощо;
2) «Перетинаючи межі та знаходячись «поміж» (життєві переходи, які призводять до зміни відчуття того, якими ми є, спричинені хворобою, старінням (деменція, хвороба Паркінсона), психічним розладом; онкологією, зловживанням психоактивними речовинами тощо);
3) Як технології змінюють обличчя та «тіло» (body) ТРТ - де знаходиться «тіло» (body) в онлайн? Чи використання відео та цифрових технологій не суперечить суті нашої професії - імбодіменту, тобто навчанню, усвідомленню та оцінці мови тіла? І в яких випадках технології можуть бути ефективними?
Докладно про конференцію за посиланням: http://eadmt.com/?action=article&id=82